San Art Craft Overige Projecten

 San

De San vormen het oudste inheemse volk van Zuidelijk Afrika, ze leefden vroeger vooral van de jacht en het verzamelen van eetbare gewassen.
De man-vrouw verhouding is altijd bijzonder gelijkwaardig geweest, maar onder de invloed van de geld-economie is dit echter snel aan het veranderen.
Het land waar de San woonden, is in bezit genomen door grote veeboeren of door overheden. Het wild is daarmee staatseigendom geworden, de knollen
bessen, noten zijn zeldzamer geworden doordat hele gebieden zijn kaalgevreten door de koeien.
De meeste San leiden op dit moment een marginaal bestaan als goedkope arbeidskrachten bij rijke veeboeren.
Ook leven ze van de verkoop van traditionele kunstnijverheidsartikelen aan onder andere toeristen.
Soms, bijeengebracht in kunstmatige dorpen,( settlements) zijn zij totaal afhankelijk van overheidshulp.

Benaming
De naam San is niet de eerste en originele naam, voorheen noemden deze jagers en verzamelaars zichzelf
bij de naam van hun individuele taalgroep. welke in de meeste gevallen "Echte mensen", "Eerste mensen",
of alleen "Mensen" betekent.
(Ju|’hoansi, Khwe, ||Ani, G|wi, Naro, Hai||om, !Xöò, |Khomani, !Xun, ||Gana, Tshua, ||Xekgwi, !Ui, zijn enkele voorbeelden)
San is afgeleid van de benaming Sonqua, welke gebruikt werd door de Khoikhoi (Hottentotten).
 Deze inheemse bevolkingsgroep was zelf veehoeders en gebruikte het Nama woord "Sonqua", wat betekent: "mensen verschillend van ons; mensen zonder veestapel".
Antropologen hebben dit Nama woord "Sonqua"verbasterd tot San en in 1960 ingevoerd.

In Botswana worden de Bushmen " Basarwa" genoemd. Hetgeen eveneens betekent: mensen zonder land
en vee (en daardoor geen waarde of status).
In ontwikkelingsjargon spreekt de overheid van Botswana over ‘Remote Area Dwellers’ (RAD’s), mensen uit afgelegen gebieden.
Voor de meeste Bushmen is deze naam een bevestiging van hun gevoel: verloren en vergeten mensen te zijn.

De naam "Bushmen" werd gebruikt door de Nederlandse en Engelse kolonisten.
Zij noemden de San "Boesmans", wat zoiets betekende als "uitschot, wilde mensen zonder vee".
In de regionale bijeenkomst van Bushmen uit Namibië en Botswana in 1991 kozen de aanwezigen daar voor de term "Bushmen".
Dit omdat het een langbestaande naam en internationale bekende naam is, welke volgens sommige hun relatie met de natuur het sterkst weergeeft.
Maar door een groot aantal vertegenwoordigers van verschillende overlevende groepen van de "First People" wordt de benaming San als het minst
denigrerend ervaren.


Rotsschilderingen
In heel Zuidelijk Afrika, van Zimbabwe niet ver van Harare tot diep in Zuid-Afrika zijn rotstekeningen en –graveringen in steen te vinden, die waarschijnlijk door voorouders van de San zijn gemaakt. Sommige rotstekeningen zijn meer dan 20.000 jaar oud. Schilderingen met runderen zouden hoogstens zo’n tweeduizend jaar geleden geschilderd moeten zijn, omdat toen vee in Zuid-Afrika verscheen.
De graveringen bevinden zich op overhangende rotsen of in open grotten en worden gezien als de eerste menselijke kunstuitingen.
In het noorden van Botswana is de belangrijkste plek de Tsodilo Hills, in Namibië, de Brandberg en in Zuid-Afrika, de Drakensberg.