Publicaties             Financiën             ANBI


Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken

 Persbericht, 12 september 201                            Drum Ceremonie

Deze ceremonie vindt plaats ter viering van en herinnering aan de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 september 2007 is aangenomen.

Wereldwijd worden deze rechten nog steeds op grove wijze geschonden. Daarom roept het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken de Nederlandse volksvertegenwoordiging en regering op de Verklaring na te leven en daarvan internationaal werk te maken.

De cultuur en waarden van inheemse volken zijn van groot belang voor de hele wereld, b.v. met het oog op de problemen vanwege de klimaatsveranderingen die zich voordoen, met alle gevolgen van dien.

DOE OOK MEE EN KOM NAAR HET PLEIN IN DEN HAAG !                NEEM JE EIGEN DRUM MEE !


 
het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken is een groot aantal organisaties van en voor inheemse volken verenigd.   
                        
Zie:  www.samenwerkingsverbandinheemsevoklken.nl of onze facebook pagina


 Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken

 Persbericht, 11 september 2013                             Drum Ceremonie

De drumceremonie vindt plaats bij de Vredesboom die in 2006 door de inmiddels overleden Mohawk elder Jake Swamp werd geplant in Wijkpark Transvaal in Den Haag. Hetzelfde park waar koning Willem-Alexander vlak voor zijn kroning een Koningslinde plantte.

De ceremonie wordt georganiseerd door het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken en is behalve een viering ook een jaarlijks terugkerende oproep tot het naleven van de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken. Wereldwijd worden de rechten van inheemse volken en verdragen die met hen werden afgesloten ernstig geschonden.

 Tijdstip: Vrijdag 13 september 2013, (10.00 tot 12.00 uur)

Locatie: Vredesboom in Wijkpark Transvaal, Den Haag

Informatie: www.samenwerkingsverbandinheemsevolken.nl
 

 Deze Verklaring werd op 13 september 2007 door de Verenigde Naties aangenomen.


 

Inheemse volken bij mensenrechtenambassadeur

Nieuwsbericht | 13 september 2012

Mensenrechtenambassadeur Lionel Veer ontving vanochtend een afvaardiging van het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken en van de Raad van 13 Inheemse Grootmoeders uit alle continenten. Vandaag bestaat de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken 5 jaar.

Volgens het Nederlandse Samenwerkingsverband kan Nederland een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de rechten van inheemse volken. De delegatie overhandigde de mensenrechtenambassadeur zeven aanbevelingen waarmee Nederland concreet kan bijdragen aan het verbeteren van de situatie van inheemse volken op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationaal handelsbeleid, intellectuele eigendomsrechten, klimaat en biodiversiteit.

De mensenrechtenambassadeur zei dat hij bij zijn reizen regelmatig speciaal aandacht vraagt voor de rechten van inheemse volken. ‘Vaak zie je dat wanneer mensenrechten geschonden worden, inheemse volken tot de eerste slachtoffers horen. Het is belangrijk dat beter naar hun stem wordt geluisterd.‘

http://www.minbuza.nl/nieuws/2012/09/inheemse-volken-bij-mensenrechtenambassadeur.html