De doelstelling van de Stichting Kalahari Kontakt is:

Het ontwikkelingsproces te ondersteunen van de inheemse bevolking van de
Kalahari-regio in Zuidelijk Afrika; in het bijzonder van de San(Bushmen).

- Waar mogelijk in samenwerking met andere bevolkingsgroepen.


- De stichting gaat ervan uit dat dit proces het best gediend is
  door duurzame, ecologisch verantwoorde ontwikkelings-
  programma’s, die met de participatie van de lokale bevolking
  opgezet en uitgevoerd worden.

- Het wekken van belangstelling in Nederland en Europa voor de
  Kalahari en haar lokale bevolking en het verspreiden van kennis
  over het ontwikkelingsproces in die streek.


- Daarnaast wil de stichting, waar nodig, als tussenpersoon
  fungeren voor communicatie, fondsenwerving en/of voorlichting
  met betrekking tot het ontwikkelingsproces van de Kalahari-
  bevolking ( de San).


- Marketing van en aandacht vragen voor de Kalahari producten
  en de Kalahari ( San) kunst.

De KSG heeft voor ogen om de leefomstandigheden van de San, welke leven in de Kalahari, te verbeteren en in stand te houden.
Dit gebeurt door:

1. Ondersteuning van lokale groepen en organisaties in de
    Kalahari regio
2. Marketing van en aandacht vragen voor de Kalahari producten
    (craft) en de San (bushmen) kunst
3. Documentatie, studie en informatie.
4. Het mede ontwikkelen van programma’s en projecten voor de
    San (bushmen)
5. Netwerken en het organiseren van contacten.